Често Задавани Въпроси

Бързи Кредити

Често задавани въпроси

Защо да избера ПРОФИ КРЕДИТ България?
ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД е част от международна финансова група с повече от 20-годишна история. Разчитайки на опита, традициите и индивидуалния клиентски подход предлагаме нецелеви потребителски, съобразени с твоите лични потребности.

Какви са предимствата на нашите потребителски кредити в сравнение с банковите потребителски кредити?
 • Свободно ползване на сумата по кредита - можеш да използваш средствата както и за каквото ти решиш.
 • Минимум документи и улеснена процедура при кандидатстване и одобрение на кредита - кандидатстваш само с лична карта*. При одобрени кредити над 1999 лв. се изисква документ за лична банкова сметка.
 • Безплатна персонална консултация с наш сътрудник – можеш да уговориш безплатна консултация с наш сътрудник в удобно за теб време и място.
 • Бърз отговор на искането за кредит – в случай че си избрал и закупил допълнителна услуга "Фаст" към кредита, ще получиш становище на искането за кредит до 1 час.
*Ако си служител на Министерството на отбраната или Министерството на Вътрешните работи трябва да предоставиш и служебна бележка или извлечение от банковата сметка, а ако си пенсионер по болест - решение от ТЕЛК.

Как мога да кандидатствам за кредит от ПРОФИ КРЕДИТ?
Можеш да кандидатстваш за кредит, като подадеш заявка за кандидатстване по телефона или онлайн, или да кандидатстваш на място в наш офис. За да подадеш заявка по телефона е необходимо да се обадиш на нашата национална телефонна линия 0700 17 011 (на цената на градски разговор).
Можеш да заявиш желанието си за кандидатстване онлайн, като попълниш формата за контакти. В най-кратък срок наш кредитен експерт ще се свърже с теб, за да оформи документите за кандидатстване и да обсъдите заедно параметрите на кредита и всички необходими стъпки за получаването на кредит от ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД. Списък с адресите на нашите офиси можете да намерите тук.

Колко пари ще ми отпуснете?
Ако кандидатстваш за потребителски кредит, можеш да получиш сума в размер от 100 лв. до 5 000 лв., в зависимост от твоите доходи и нужди. 

Мога ли да ползвам допълнителни услуги?
Можеш да закупиш допълнителни услуги към твоя потребителски кредит по твое желание.

Какво включват допълнителните услуги и какви са предимствата?
 • ​Допълнителна услуга „Фаст“ - дава възможност за приоритетно разглеждане на искането за отпускане на потребителски кредит.
 • Допълнителна услуга „Флекси“ – гъвкав погасителен план с възможност за:
  • отлагане на определен брой погасителни вноски;
  • намаляване на определен брой погасителни вноски;
  • смяна датата на падеж;
 • Допълнителните услуги "Фаст" и "Флекси" могат да бъдат закупени както поотделно, така и заедно.
Повече информация за допълнителните услугите, в това число и редът за тяхното използване, можеш да откриеш в Общите условия на ПРОФИ КРЕДИТ България.

На какви условия трябва да отговарям, за да получа кредит?
 • Да имаш българско гражданство.
 • Да си на възраст между 18 – 80 години.
 • Да имаш официално доказуеми регулярни доходи от трудов, граждански договор или доходи от пенсия.
Какви документи ми трябват, за да кандидатствам за кредит от ПРОФИ КРЕДИТ?
 • Необходима ти е само лична карта.
 • Ако си служител на Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи, трябва да предоставиш и служебна бележка за доход или извлечение от банковата сметка, а ако си пенсионер по болест – решение от ТЕЛК.
Как да докажа размера на дохода?
Не е необходимо да предоставяш документи, доказващи дохода ти. Ако си служител на Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи, трябва да предоставиш и служебна бележка за доход или извлечение от банковата сметка.

Как ще си получа парите?
Ще изплатим договорената сума по кредита чрез превод по предоставената от теб банкова сметка. За суми до 1000 лева е възможно изплащане и на каса на Изи пей. За кредити над 1999 лева се изисква документ за лична банкова сметка.

Как ще изплащам месечната си вноска?
Можеш да погасяваш дължимата сума в наш офис, във всеки клон на Easy pay, чрез Cash terminal устройство, чрез банков превод, както и чрез директен дебит по твоята банкова сметка, като се възползваш от преференциалните условия на нашите партньори. Във всички останали банки преводът ще се таксува според съществуващите им тарифи.
Списък с адресите на нашите офиси можеш да намериш тук.

Сметки за погасяване на дължима сума при банков превод:
За Алианц Банк България АД - IBAN: BG50BUIN95611000316183
За Алианц Банк България АД - IBAN: BG31BUIN95611000497818
За Банка ДСК АД - IBAN: BG92STSA93000021969419
За Банка ДСК АД - IBAN: BG82STSA93000022726781
За Юробанк България АД (Пощенска банка) - IBAN: BG94BPBI79401057379002

Такса за клиента:
Банка Алианц - 0.00 лв. (0.50 лв. в случай, че вноската се прави от трето лице)
ДСК банка - 0.65 лв.
Пощенска банка - 1.00 лв.
Easy pay - по тарифата на компанията, публикувана на www.easypay.bg
Cash terminal платежни устройства - 1.20 лв.

Какво трябва да направя, ако съм сменил постоянния си адрес или адреса си за кореспонденция?
Свържи се с твоя кредитен експерт или посети наш офис възможно най-бързо, за да ни уведомиш за промяната, като попълниш Уведомление за промяна на данни.

Какво трябва да направя, ако съм си сменил/а името?
Свържи се с твоя кредитен експерт или посети наш офис, за да ни уведомиш за промяната, като попълниш Уведомление за промяна на данни и ни предоставиш копие от новата си лична карта, от което да са видни промените.

Какво трябва да направя, ако съм в просрочие и не мога да платя вноската си?
Ако си се оказал в ситуация, в която не си в състояние да погасиш вноската си, незабавно се свържи с твоя кредитен експерт. Той ще обсъди с теб възникналата ситуация и ще ти предложи най-добрия начин за разрешаването й.

Погасих вноската си, но въпреки това получих напомнително писмо, какво да правя?
Свържи се с твоя кредитен експерт и представи копие от документа за плащане.

Мога ли да кандидатствам за кредит отново, ако при предходно кандидатстване получа отказ?
Можеш да кандидатстваш за кредит неограничен брой пъти. За да имаш по-голям шанс да бъдеш одобрен след получен отказ, трябва да се е променило нещо в твоя икономически и социален статус (например да е отпаднал някакъв твой разход, да имаш допълнителен приход, нова месторабота и т.н.).

Защитени ли са личните ми данни?
ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД e финансова институция, вписана в регистъра на финансовите институции, воден от БНБ, както и има издадено удостоверение за администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/. Твоите лични данни са защитени и Дружеството ги обработва при стриктно спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.