Често задавани въпроси

Познаването на условията за теглене и изплащане на бърз кредит е голяма помощ при избора на правилния продукт. Например, много хора се чудят какви документи трябва да предоставят и дали е възможно да се отпускат кредити при наличие на просрочени задължения.

По-долу сме изброили въпросите, които най-често получаваме, като дадохме добър и изчерпателен отговор. Надяваме се отговорите да ти помогнат да решиш дали да кандидатстваш за пари на заем.

ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД е част от международна финансова група с повече от 20-годишна история. Разчитайки на опита, традициите и индивидуалния клиентски подход предлагаме нецелеви потребителски кредити, съобразени с твоите лични потребности.

 • Свободно ползване на сумата по кредита - можеш да използваш средствата както и за каквото ти решиш.
 • Минимум документи и улеснена процедура при кандидатстване и одобрение на кредита - кандидатстваш само с лична карта*. При одобрени кредити над 1999 лв. се изисква документ за лична банкова сметка.
 • Безплатна персонална консултация с наш сътрудник – можеш да уговориш безплатна консултация с наш сътрудник в удобно за теб време и място.
 • Бърз отговор на искането за кредит – в случай че си избрал и закупил допълнителна услуга "Фаст" към кредита, ще получиш становище на искането за кредит до 1 час.
  *Ако си служител на Министерството на отбраната или Министерството на Вътрешните работи трябва да предоставиш и служебна бележка или извлечение от банковата сметка, а ако си пенсионер по болест - решение от ТЕЛК.

Можеш да кандидатстваш за кредит, като подадеш заявка за кредит онлайн през форма на нашия сайт, с обаждане по телефона или като посетиш наш офис. За да подадеш заявка по телефона е необходимо да се обадиш на нашата национална телефонна линия 0700 17 011 (на цената на градски разговор).
Можеш да заявиш желанието си за кандидатстване онлайн, като попълниш формата за заявка за кредит. В най-кратък срок наш кредитен експерт ще се свърже с теб, за да оформи документите за кандидатстване и да обсъдите заедно параметрите на кредита и всички необходими стъпки за получаването на кредит от ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД. Списък с адресите на нашите офиси може да намериш тук.

Ако кандидатстваш за потребителски кредит, можеш да получиш сума в размер от 100 лв. до 5 000 лв., в зависимост от твоите доходи и нужди.

Можеш да закупиш допълнителни услуги към твоя потребителски кредит по твое желание.

 • Допълнителна услуга „Фаст“ - дава възможност за приоритетно разглеждане на искането за отпускане на потребителски кредит.
 • Допълнителна услуга „Флекси“ – гъвкав погасителен план с възможност за:
  отлагане на определен брой погасителни вноски;
  намаляване на определен брой погасителни вноски;
  смяна датата на падеж;
 • Допълнителните услуги "Фаст" и "Флекси" могат да бъдат закупени както поотделно, така и заедно.
  Повече информация за допълнителните услуги, в това число и редът за тяхното използване, можеш да откриеш в Общите условия на ПРОФИ КРЕДИТ България.
 • Да имаш българско гражданство.
 • Да си на възраст между 18 – 80 години.
 • Да имаш официално доказуеми регулярни доходи от трудов, граждански договор или доходи от пенсия.
 • Необходима ти е само лична карта.
 • Ако си служител на Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи, трябва да предоставиш и служебна бележка за доход или извлечение от банковата сметка, а ако си пенсионер по болест – решение от ТЕЛК.

Не е необходимо да предоставяш документи, доказващи дохода ти. Ако си служител на Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи, трябва да предоставиш и служебна бележка за доход или извлечение от банковата сметка.

Ще изплатим договорената сума по кредита чрез превод по предоставената от теб банкова сметка. За суми до 1000 лева е възможно изплащане и на каса на Изи пей. За кредити над 1999 лева се изисква документ за лична банкова сметка.

Можеш да погасяваш дължимата сума в наш офис, във всеки клон на Easy pay, чрез Cash terminal устройство, чрез банков превод, както и чрез директен дебит по твоята банкова сметка, като се възползваш от преференциалните условия на нашите партньори. Във всички останали банки преводът ще се таксува според съществуващите им тарифи.
Списък с адресите на нашите офиси можеш да намериш тук.

Сметки за погасяване на дължима сума при банков превод:

 • За Алианц Банк България АД - IBAN: BG50BUIN95611000316183
 • За Банка ДСК АД - IBAN: BG92STSA93000021969419
 • За Юробанк България АД (Пощенска банка) - IBAN: BG94BPBI79401057379002

Такса, заплащана от клиента:

 • Банка Алианц - 1.50 лв.
 • ДСК банка - 5.20 лв.
 • Пощенска банка - 1.50 лв.
 • Easy pay - в зависимост от сумата, според тарифата на компанията, публикувана на www.easypay.bg
 • Cash terminal платежни устройства - 2.00 лв.

Свържи се с твоя кредитен експерт или посети наш офис възможно най-бързо, за да ни уведомиш за промяната, като попълниш Уведомление за промяна на данни.

Свържи се с твоя кредитен експерт или посети наш офис, за да ни уведомиш за промяната, като попълниш Уведомление за промяна на данни и ни предоставиш копие от новата си лична карта, от което да са видни промените.

Ако си се оказал в ситуация, в която не си в състояние да погасиш вноската си, незабавно се свържи с твоя кредитен експерт. Той ще обсъди с теб възникналата ситуация и ще ти предложи най-добрия начин за разрешаването й.

Свържи се с твоя кредитен експерт и представи копие от документа за плащане.

Можеш да кандидатстваш за кредит неограничен брой пъти. За да имаш по-голям шанс да бъдеш одобрен след получен отказ, трябва да се е променило нещо в твоя икономически и социален статус (например да е отпаднал някакъв твой разход, да имаш допълнителен приход, нова месторабота и т.н.).

ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД e финансова институция, вписана в регистъра на финансовите институции, воден от БНБ, както и има издадено удостоверение за администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/. Твоите лични данни са защитени и Дружеството ги обработва при стриктно спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.