Борд на Директорите

ПРОФИ КРЕДИТ България

Светослав Николов

Управител и изпълнителен директор на ПРОФИ КРЕДИТ България

Светослав Николов е магистър по Публични финанси от Университета за национално и световно стопанство и бакалавър по Счетоводство и контрол от Стопанска академия Д.А. Ценов.
​Стартира кариерата си в ПРОФИ КРЕДИТ България още от създаването й през 2006 г., като заема позицията Директор отдел Финанси. През месец ноември 2012 г. е избран за Управител на ПРОФИ КРЕДИТ България, а през ноември 2015 г. става Изпълнителен директор на компанията. Преди това е заемал последователно експертни позиции по финанси и счетоводство в различни компании, сред които са Напредък Холдинг АД, Хювефарма АД и Огнеупорни глини АД.

Цветелина Станева

Управител на ПРОФИ КРЕДИТ България

Цветелина Станева е бакалавър по Счетоводство и контрол от Университета за национално и световно стопанство и Магистър по Финанси (Банково дело) към Икономическия институт при Българската академия на науките. Притежава над 20 години опит във финансовия сектор. Работила е за финансови компании и банки - NLB Bank Sofia и Райфайзен банк България. Заемала е различни позиции и има много широк опит в оперативни дейности, клиентски операции, кредитиране, бизнес развитие, управление на проекти, развитие на информационни системи и мениджмънт. Започва работа в ПРОФИ КРЕДИТ България със стартирането на компанията на българския пазар през 2006г. като Директор отдел Операции. От 2012г. заема позицията Директор отдел Одит, от септември 2021г. - Директор отдел Одит и бизнес развитие. През април 2019г. е избрана и за Управител на ПРОФИ КРЕДИТ България.

Ярослав Чулак

Управител на ПРОФИ КРЕДИТ България

Ярослав Чулак притежава Магистърска степен по Медийни науки. Преди да се присъедини към ПРОФИ КРЕДИТ е работил в сферите на телекомуникациите и образованието.
Започва работа в ПРОФИ КРЕДИТ Полша през 2011 година. В началото на кариерата си в компанията той дефинира основните процеси на отдел Маркетинг и ръководи процеса по преструктуриране на отдела. През 2013 г. става Директор отдел Маркетинг и отговаря за локалната маркетингова стратегия на полския клон. Управлява множество ключови проекти в рамките на групата.
През 2019 г. е промотиран на позицията Директор направление Маркетинг, Международни пазари в Профиреал Груп. Понастоящем отговаря за стратегическото развитие и активностите на групата на пазарите в Централна, Източна Европа и Азия. От март 2019 г. е и Управител на ПРОФИ КРЕДИТ България.