Кредити срещу обезпечение с недвижим имот


ПРОФИ КРЕДИТ България винаги се стреми да отговоря на нуждите и очакванията на своите клиенти. Водени от тази цел разработихме своя нов продукт – кредит с обезпечение ипотека върху недвижим имот.
 
Ипотечен кредит „Уют“ е подходящо решение, когато имаш нужда от по-голяма сума пари на заем, при по-изгодна лихва и по-дълъг срок на изплащане, в сравнение с потребителските ни кредити. Отпускаме го на физически и самоосигуряващи се лица, които притежават собствен имот.
 
Кредитът е нецелеви и можеш да го използваш за:
 • финансиране на покупки за дома
 • ремонт или обзавеждане на жилище
 • рефинансиране на кредити
 • развитие на собствен бизнес и всички други твои планове

Можеш да кандидатстваш, ако притежаваш:
 • Валидна лична карта
 • Официално доказуеми регулярни доходи от трудов, граждански договор или от пенсия
 • Собствен имот, с който да бъде обезпечен кредитът

Основни параметри:
 • Размер на кредита – от 8 000 до 50 000 лева
 • Срок – от 1 до 8 години
 • Обезпечение - ипотека върху напълно завършени и въведени в експлоатация имоти 
 • Фиксирана лихва за целия период на кредита
 • Изплащане на равни месечни вноски

Как да получиш кредита?
Ще изплатим главницата по кредита чрез превод по предоставената от теб банкова сметка. 

Как да изплащаш месечната си вноска?
Можеш да погасяваш дължимата сума в наш офис, във всеки клон на Easy pay, чрез Cash terminal устройство, чрез банков превод, както и чрез директен дебит от твоята банкова сметка, Може да се възползваш от преференциалните условия на нашите партньори, посочени по-долу при изплащане чрез банков превод. Във всички останали банки преводът ще се таксува според съществуващите им тарифи.

Сметки за погасяване на дължима сума при банков превод:
За Алианц Банк България АД - IBAN: BG50BUIN95611000316183
За Алианц Банк България АД - IBAN: BG31BUIN95611000497818
За Банка ДСК АД - IBAN: BG92STSA93000021969419
За Банка ДСК АД - IBAN: BG82STSA93000022726781
За Юробанк България АД (Пощенска банка) - IBAN: BG94BPBI79401057379002

Повече информация за този вид кредит може да получиш на телефон 070017011 или във всеки от нашите офиси.