Ипотечен кредит

Кредит срещу обезпечение с недвижим имот

За случаите, в които имаш нужда от по-голяма сума пари създадохме ипотечен кредит „Уют“ – кредит с обезпечение ипотека върху недвижим имот. Отпускаме го на физически и самоосигуряващи се лица, които притежават собствен имот.

Виж страхотните ни условия и избери желаната от теб сума, удобна месечна вноска и срок на кредита:

 

1

Размер на кредита

0 лв.
{{minLoan|currency}}
{{maxLoan|currency}}
Избери желаната сума
2

Месечна вноска и срок на кредита

  • {{item.ProductCalculatorInstallment|currency}} {{item.ProductCalculatorTenure|months}}
Избери удобна за теб месечна вноска
3

Цена на кредита

Фиксиран ГЛП {{loanRSO || '...'}} %
Приложимият годишен лихвен процент за целия срок на договора
ГПР {{loanRRSO || '...'}} %
Приложимият годишен процент на разходите
Обща дължима сума {{loanNominalValue || '...' | currency}}
Общата сума, която трябва да върнеш

 

  • Възможни допълнителни разходи по кредита, които не са включени в общите разходи: Нотариална такса за учредяване на договорна ипотека, Такса за вписване на договорна ипотека и Такси за издаване на изискуемите от кредитора документи.
  • Примерът е за кредит,  който се обезпечава с ипотека върху недвижим имот и е за параметри на продукта Ипотечен кредит „Уют“, с кредитор ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД.
  • Персонална оферта за кредит ще бъде предложена на всеки клиент на база личната му платежоспособност и нужди.
  • Ипотечен кредит „Уют се предлага в български лева на клиенти, чиито доход е в левове. Поради това обменният курс на чуждестранна валута не е относим към кредита.

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОГОВОРИ ЗА КРЕДИТ, ОБЕЗПЕЧЕНИ С НЕДВИЖИМ ИМОТ (ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ)

 

Още за предлагания от нас ипотечен кредит:

  • Размер на кредита – от 8 000 до 50 000 лева
  • Срок – от 1 до 8 години
  • Обезпечение - ипотека върху напълно завършени и въведени в експлоатация имоти
  • Фиксирана лихва за целия период на кредита
  • Изплащане на равни месечни вноски

 

За ипотечен кредит "Уют" можеш да кандидатстваш на телефон 0700 17 011 (на цената на градски разговор) или във всеки от нашите офиси.