Рефинансиране на кредит

Как чрез рефинансиране на кредит може да намалиш месечните си вноски? Какво си струва да знаеш?

Какво е рефинансиране на кредит?

Сигурно си чувал за понятието „Рефинансиране на кредит“? Понякога е трудно да се обслужват няколко паралелни задължения. В този случай си струва да се обърне внимание на наличните финансови продукти на небанковия пазар, които дават възможността да се обединят няколко задължения в едно.

Рефинансирането на кредити е процес, при който обединяваш едно или няколко свои задължения в едно ново. По този начин се освобождаваш от ангажимента да помниш за всеки от кредитите си към кой кредитор е, кога е падежът на вноската и какъв е размерът ѝ. Именно затова понятието „рефинансиране на кредит“ е равнозначно на понятието „обединяване на задължения“. В голяма част от случаите рефинансиращият кредит е с по-добри условия от предходните. Това е сериозен плюс за потребители с влошена кредитна история. Освен обединяването на старите задължения обикновено остават и допълнителни пари, с които можеш да разполагаш още в деня на отпускането.

кога е препоръчително да се рефинансира задължение

Чудиш ли се защо просто да не изтеглиш нов заем и с него да погасиш досегашните си кредити? Какво е предимството на това новият кредитор да погаси от твое име и за твоя сметка старите ти задължения, пред варианта просто да ти даде нов кредит и да те остави сам да погасиш дълговете си? Най-вече удобството – целият процес по погасяване на задълженията е ангажимент на новия кредитор. Ти получаваш останалата сума и спестяваш време и разходи за такси за преводите към различните кредитори. В някои случаи, когато става дума за повече на брой кредити, спестеното време може да бъде значително, особено ако стандартно погасяваш вноските си като посещаваш офис на съответната компания.

Как да избереш подходящ кредитор?

Да разгледаме следната ситуация – вече имаш 3 кредита в различни финансови институции, с общ текущ размер около 2000 лева. Плащаш 3 различни месечни вноски на три различни падежни дати. Имаш желание за покупка, за която не ти достига определена сума, да кажем 500 лева и обмисляш дали да не изтеглиш нов заем. Как да постъпиш? Да вземеш пореден кредит или да обединиш настоящите си задължения?

  1. Потърси кредитор, който да може да ти предложи достатъчно голям кредит, за да покриеш общите задължения и да ти остане необходимата сума. В случая ти трябва кредитор, който може да ти отпусне кредит от 2500-3000 лева. Имай предвид, че при някои от кредиторите има максимално допустима сума, която може да получиш в рамките на първия си кредит. Напълно възможно е тази сума да не е достатъчна за стратегията да рефинансираш предходните си кредити.
  2. Провери дали офертата на кредитора е по-добра от тези, които изплащаш в момента. Няма да ти бъде от полза, ако рефинансираш кредит с по-скъп такъв. Можеш да го направиш като сравниш ГПР на предложения нов кредит с ГПР на кредитите си или като сравниш новата месечна вноска със сбора на месечните вноски, които изплащаш. При правилен избор на кредитор може дори да намалиш размера на месечната си вноска, независимо от получената допълнителна сума.
  3. Провери за информация за кредитора онлайн. Всяка утвърдена на пазара фирма за небанково кредитиране трябва да има регистрация в БНБ. Ако такава липсва, това е тревожен сигнал и такива кредитори трябва да бъдат избягвани. Стабилните компании имат цялата необходима информация на сайта си.
  4. Провери дали кредиторът предлага търсената от теб сума за срок, при който месечната вноска ще бъде във финансовите ти възможности. Често допускана грешка е да опиташ да върнеш кредита максимално бързо, като избереш кратък срок и висока месечна вноска.

Всички кредитори ли предлагат рефинансиране на кредити?

Отговорът е – Не. Има редица онлайн кредитори, които са фокусирани в отпускане на пари на заем – малки суми, с максимално кратък процес по кандидатстване. Също така, част от кредиторите автоматизират процеса по одобрение. Това също се отразява на качеството на консултацията, която можеш да получиш като клиент. От друга страна, компании като ПРОФИ КРЕДИТ България, с повече от 15 годишен опит на българският пазар са фокусирани върху предоставянето на качествена консултация за всеки кредитоискател. По този начин ти гарантираме, че няма просто да получиш един бърз кредит, а ще направим всичко възможно да имаш максимална полза от рефинансирането на кредитите си.

Консултирането не изисква непременно да посетиш наш офис. Имаме офиси в повечето по-големи градове в България, но ако няма удобен за теб, обади ни се. Националният телефонен номер 070017011 е без допълнително оскъпяване, таксува се на цената на един градски разговор, според индивидуалния ти тарифен план. Нашите специалисти ще ти предоставят пълна информация за възможностите да погасиш стари задължения и да получиш допълнителна финансова подкрепа.

доволна дама гледа телефона си

Преди да кандидатстваш

За да бъдем максимално полезни с настоящата информация трябва да споменем още няколко неща, които да имаш предвид, преди да предприемеш действия за рефинансиране на настоящите си кредити. Това са второстепенни по важност фактори, но в някои случаи именно от тях може да зависи дали ще имаш допълнителна изгода от рефинансирането на кредитите си или не.

  1. Такси за предсрочно погасяване. Според българското законодателство, при предсрочно погасяване на потребителски кредит, кредиторът има право да събере такса. Тя е 1% от предсрочно погасената сума, в случай, че кредитът е отпуснат преди по-малко от 12 месеца и 0.5%, в случай, че кредитът е отпуснат преди повече от 12 месеца. Някои компании не начисляват тези законово допустими такси. При други те са задължителни и в този случай може да намалят разполагаемата сума след извършване на рефинансирането.
  2. Изисквани документи за рефинансиране. Някои кредитори се застраховат срещу грешки при рефинансиране на налични задължения. Те изискват специфични документи за всеки кредит, който трябва да бъде рефинансиран, при това в оригинал – с подпис и печат. Тези документи може да изискват повече време за издаване, а също така и да се издават срещу заплащане. В масовия случай, издаването на един такъв документ струва 10-20 лева. Ако трябва да събереш подобни документи от 3-4 кредитора, сумата за издаването на тези документи не е без значение.
  3. Условия за кандидатстване. Част от кредиторите, които биха могли да рефинансират настоящите ти задължения може да имат допълнителни условия, на които трябва да отговаряш, за да бъдеш одобрен. Такива условия могат да бъдат например: превод на заплата по определена банкова сметка; нареждането на директен дебит за погасяване на месечната вноска; заплащането на определени такси при кандидатстването или предоставянето на специфични документи, като например банкова гаранция.

какво е важно при рефинансиране на кредит

Кандидатстване за рефинансиране на кредит

Няма особена разлика дали кандидатстваш за кредит с или без рефинансиране, процедурата е една и съща. Ако искаш да погасиш съществуващи задължения, ще трябва да предоставиш някакъв документ, който да удостоверява две неща – към кой кредитор е задължението и какъв е актуалният размер на задължението. По този начин се избягват нежелани грешки, като това новият кредитор да преведе недостатъчна или по-голяма сума към стария кредитор. Друга възможна грешка е сумата да бъде неправилно насочена към трети кредитор. При всички случаи на грешка е потърпевш само клиентът, затова кредитните институции са много внимателни при рефинансиране на задължения.

Документът, с който се удостоверява актуалният дълг към определена дата се получава сравнително лесно. Необходимо е да посетиш офиса на кредитора или да го заявиш онлайн, когато това е възможно. Могат да ти предоставят тази информация по различен начин. През клиентски портал, като разпечатка или под формата на официален хартиен документ с подпис и печат. Няма разлика и обикновено се приема във всички изброени форми. Добре е да събереш документи от всички небанкови финансови институции, чиито кредити искаш да рефинансираш. Актуалният дълг трябва да бъде изчислен към дата, на която искаш да кандидатстваш за кредит или поне максимално близка.

Имай предвид, че рефинансиращият кредитор има само ангажимента да придвижи заявените суми към съответните кредитори. Той няма задължението да се увери, че кредитът ти е приключен – трябва ти да провериш. Винаги е неприятно да откриеш, че имаш да даваш допълнителни пари. Тази проверка може да бъде досадна, но пък може да се окаже, че е била необходима по-малка сума и всъщност трябва да ти върнат малко пари. Получаването на пари обратно винаги е свързано с положителни емоции!

Бързо или умно?

Както с повечето неща в живота, при нужда от свежи пари имаш два възможни подхода – бърз и умен. Бързият е да вземеш още един кредит. Няма да се занимаваш със събиране на документи, проучване на оферти или кредитори. Съвременните технологии, прилагани от повечето небанкови финансови институции ти дават възможността да получиш одобрение за минути. Парите могат да бъдат в банковата ти сметка до час. Разбира се, остава неудобството да помниш няколко падежни дати и да следиш дали си платил няколко вноски през месеца.

Умният подход изисква малко повече усилия от твоя страна, но крайният резултат винаги си заслужава. Рефинансирането на настоящите задължения може да бъде използвано за намаляване на сумата, която плащаш по кредитите си ежемесечно. Това може да стане или чрез намиране на по-изгодни условия, или като кандидатстваш за кредит с по-дълъг срок, което ще доведе до по-малка месечна вноска. Това ще ти осигури повече спокойствие при настъпване на допълнителни разходи в предстоящите месеци. Обединяването на задължения може да се използва и като средство за подобряване на кредитната ти история, особено ако вече си допускал просрочия по тях. А по-добрата кредитна история отваря вратите за повече и по-изгодни предложения за кредит в бъдеще.

Ако искаш да разбереш как да обединиш задължения и къде да кандидатстваш – виж нашата поредица от статии по темата. Създали сме ги за хора, които се интересуват как да управляват правилно личните си финанси. Сред темите ще намериш и практични решения за управление на домашния си бюджет или оптимизиране на месечните си разходи.

Интересуваш ли се от рефинансиране на кредит? Научи повече за вариантите, които може да ти предложи ПРОФИ КРЕДИТ! Може да оставиш име и телефон във формата на сайта. Кредитен консултант ще ти се обади и ще представи финансово предложение.

Прочети повече

Преглед на други статии от категория "Рефинансиране на кредит"

Рефинансиране на кредит – подходящо ли е за хора с лошо ЦКР?

Дата: 19.01.2023

Българите често теглим кредити. Използваме взетите пари на заем по най-различни начини. Най-честите от тях са: извършване на ремонтни дейности, закупуване на нова черна и бяла техника и покриване на неочаквани разходи. Друга популярна причина за вземането на кредит е възможността за рефинансирането на един или няколко други заема. Няма значение, дали са взети от […]

Още 

Рефинансиране на необслужван кредит

Дата: 21.12.2022

Рефинансирането на кредит е процес, при който се заменя съществуващ кредит с нов или пък се обединяват няколко задължения. Това се прави с цел подобряване на условията или понижаване на вноските. Това може да се направи чрез прехвърляне на кредита от един кредитор към друг или чрез създаване на нов кредит, който се използва за […]

Още 

Рефинансиране на потребителски кредит

Дата: 05.12.2022

Когато имаш множество цели и желания имаш и нужда от пари с които да ги реализираш. Но парите не винаги ни стигат. В България заплатите на голяма част от населението са ниски. Когато прибавим и съпътстващата инфлация става още по-трудно да живеем по начина по който искаме. Поради тази причина много от хората вземат кредити. […]

Още 

Обедини заемите си и улесни живота си

Дата: 23.11.2022

Българите сме свикнали да вземаме пари на заем винаги, когато ни потрябват. Кредитите могат да бъдат много полезно средство за подобряване на живота ни и справяне с проблемите, но могат и да бъдат нож с две остриета. В случай, че имаш няколко кредитни продукта, може да се затрудниш при изплащането им. В натовареното ни ежедневие […]

Още 

Рефинансиране от друга финансова институция

Дата: 03.11.2022

Когато имаме нужда от пари обикновено теглим заеми. Вземаме кредити, за да си закупим жилище или нов автомобил, да обзаведем дома си с мебели и уреди, да си закупим нови вещи или да се справим с неприятни проблеми. Понякога, след като вече имаме заем, ни се налага да изтеглим още един. Така част от потребителите […]

Още 

Кога е дошъл момента за рефинансиране на кредит?

Дата: 26.10.2022

Често се случва да се окажем в ситуация, в която имаме повече от един кредит. Голяма част от българите имат заеми и в банки и в небанкови фирми. Вземаме заеми поради различни причини. Понякога искаме да изпълним свои цели, друг път да подпомогнем близките си, а в редки случаи дори се налага да изтеглим кредит, […]

Още 

{{ article.post_title }}

Още: {{ article.post_date }}

{{ article.post_content.replace(/(<([^>]+)>)/ig, "") }}

Още