Томбола – „Код червено“

Рефинансиране на кредит

Физическо лице, което в качеството си на кредитоискател, кандидатства и усвои потребителски кредит, т.е. отпуснат му е такъв, от „ПРОФИ КРЕДИТ България“ ЕООД в рамките на периода 01.07 – 31.08.2018 г., с който директно бъде погасено (рефинансирано) текущо задължение на кредитополучателя към финансова институция, различна от „ПРОФИ КРЕДИТ България“ ЕООД, участва в томбола за спечелване на 9 телевизора Philips 43".

Стоимен - печеливш клиент от томбола
Радостин - печеливш клиент от томбола
Светлана - печеливш клиент от томбола
Мария - печеливш клиент от томбола
Валя - печеливш клиент от томбола
Бисерка - печеливш клиент от томбола
Ели - печеливш клиент от томбола
Даниела - печеливш клиент от томбола