Томбола – „Подаръци за топли празници“

Рефинансиране на кредит

Физическо лице, което в качеството си на кредитоискател, кандидатства и усвои потребителски кредит, т.е. отпуснат му е такъв, от „ПРОФИ КРЕДИТ България“ ЕООД в рамките на периода 29.10 – 31.12.2018 г., с който директно бъде погасено (рефинансирано) текущо задължение на кредитополучателя към финансова институция, различна от „ПРОФИ КРЕДИТ България“ ЕООД, участва в томбола за спечелване на 9 награди - кафемашини, марка Delonghi.

Калина - печеливш клиент от томбола
Ангел - печеливш клиент от томбола
Борислав - печеливш клиент от томбола
Мария - печеливш клиент от томбола
Валентин - печеливш клиент от томбола
Валери - печеливш клиент от томбола
Марина - печеливш клиент от томбола
Набие - печеливш клиент от томбола
Милда - печеливш клиент от томбола