Централен офис

Едно от основните ни предизвикателства е работата по проекти от различни области на бизнеса, което ти помага да израстваш непрекъснато като част от голям и сплотен екип, да развиваш своето творческо мислене и да допринасяш за развитието на компанията.

Присъедини се към нас и стани част от екип от обучени специалисти със солидни знания и образование в областта на бизнеса, финансите, маркетинга, мениджмънта, икономиката и информационните технологии.

 

 

Свободните ни позиции към момента са:

PROFI CREDIT Bulgaria Ltd. is part of PROFIREAL Group - multinational corporation operating on the financial markets of Central and Eastern Europe, Russia and Asia. PROFI CREDIT Bulgaria has been on the Bulgarian market for 15 years and is among the TOP companies in the field of fast consumer loans.
WRITE THE SOURCE CODE OF YOUR CAREER WITH US
If you want to be part of creating enterprise applications using latest technology platforms and Scrum development methodology…

INSTALL YOURSELF
The position we are offering requires hands-on developer who will participate in the design and the development of the company's internal software system (several applications) using state-of-the-art technologies.
C#/.Net Full Stack Developer

The job:

 • Working in Agile environment where team work is key consideration
 • Participate in planning and pre-planning sessions
 • Decompose user stories into specific frontend and backend tasks
 • Discuss specifics in code design and provide recommendations
 • Give estimates on development tasks
 • Design, develop and unit test assigned tasks
 • Diagnose defects, and provide effective solutions
 • Understand and support the release management process

Must have skills:

 • Hands-on experience with the following technologies:
 • C#
 • Web APIs or Web Services
 • Entity Framework
 • Basic SQL experience with relational databases

Nice to have skills:

 • Angular or Blazor
 • HTML 5 and CSS
 • Source control systems – GitHub/TFS
 • Development lifecycle
 • Knowledge of object-oriented programming and design patterns

What we offer:

 • Team centric atmosphere
 • The opportunity to be part of interesting and meaningful business projects
 • Appreciation of creative ideas and freedom to work on them.
 • Learning and development opportunities
 • Encouraging healthy lifestyle and work-life balance
 • Competitive salary package

Personal data is protected by the Bulgarian law and will be treated as strictly confidential.

 

Ние от ПРОФИ КРЕДИТ България сме част от международна финансова група Профиреал Груп, която освен в България, оперира и в още пет държави в Средна и Източна Европа- Чехия, Словакия, Полша, Русия и Филипините. Като част от международна финансова група, ние се развиваме изключително динамично, предлагайки потребителски заеми за физически лица, както и специализирани заеми за бизнеса.

Ако искаш...
- да се учиш и усъвършенстваш;
- да се сблъскаш с нови предизвикателства;
- да работиш и печелиш достатъчно, за да бъдеш самостоятелен

и имаш...
- състезателен дух;
- добри комуникативни умения;
- винаги един аргумент повече от опонента си;
- желание да си част от от млад и енергичен екип

... тогава нека ти предложим:
- възнаграждение, което има фиксирана част и расте с усилията, които влагаш;
- постоянна работа и гъвкавост;
- обучения за усъвършенстване на уменията ти;
- възможност за професионално развитие в международна компания

и ще очакваме от теб:
- да комуникираш по телефона с Клиенти на компанията;
- да консултираш, предлагаш и договаряш най-добрата възможност за Клиентите.

Ако сте мотивирани и търсите нови предизвикателства или възможности да стартирате Вашата кариера в международна компания, приемете нашето предизвикателство:

Сътрудник Кол Център

В случай, че позицията представлява интерес за теб, моля да изпратиш автобиография, като посочиш позицията, за която кандидатстваш.

Изпратените от Вас данни ще бъдат разглеждани и съхранявани при стриктна конфиденциалност в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.

 

PROFI CREDIT Bulgaria is part of the international financial group Profireal Group, with offices in the Czech Republic, Slovakia, Poland, Bulgaria, North Macedonia, and Philippines with over 20 years of successful history. In Bulgaria, the company has been working for 16 years, and for that period it has established itself as one of the undisputed leaders in consumer lending.

We are hoping that you will become a part of our IT team. Please take a look at what we have prepared for you, so you can understand what we are offering and what we are looking for.

Technical Support Specialist

The job:

 • Solve user problems with applications or systems
 • Performance optimization of existing systems
 • Research and implement new systems

Must have skills:

 • Experience in Windows Server support
 • Analytics, organization, attention to detail
 • Troubleshoot data issues
 • System maintenance to ensure business continuity
 • Good people understanding skills
 • Good computer skills
 • Critical thinking and problem solving

Nice to have skills:

 • Security of file structure and business reports
 • SQL queries performance tuning
 • Skills for working in a dynamic environment

What we offer:

 • Friendly Working Environment
 • Trainings
 • People to learn from
 • Challenging and Interesting Work
 • And more social benefits that we would like to share with you in person

Специфични задължения:

 • Подпомага дейността на юристите в звеното;
 • Изготвя различни видове документи, свързани със заповедно производство по чл. 410;
 • Окомплектова документи и изпраща към съдилищата;
 • Извършва справки за статуса на делата в Районните съдилища;
 • Архивира документи съобразно изискванията на Компанията;
 • Получава изпълнителни листове от Районните и Окръжните съдилища;
 • Работи със специализиран софтуер;
 • Изготвя регулярни отчети и справки.

Какво очакваме:

 • Много добра компютърна грамотност (с висок приоритет Excel);
 • Прецизност и отговорност;
 • Умения за работа в екип и комуникативност;
 • Свидетелство за управление на МПС и възможност за пътуване в страната;
 • Семестриално завършено юридическо образование ще се счита за предимство.

Ние Ви предлагаме:

 • Добро заплащане, съобразено с уменията и резултатите Ви;
 • Добър социален пакет;
 • Много добри условия на труд;
 • Възможност за професионално развитие в международна компания.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете Вашата автобиография.
Ще бъдат поканени на интервю, само одобрените по документи кандидати. Изпратените данни ще бъдат разглеждани и съхранявани при стриктна конфиденциалност в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.

Специфични задължения:

 • Работа с Районни съдилища – изготвяне и входиране на документи, процесуално представителство, цялостно администриране на процеса по издаване на изпълнителни листа;
 • Изготвяне и окомплектоване на различни документи – искови молби, отговори, жалби, и др.;
 • Комуникация със съдилища, държавни и общински институции;
 • Проверка и становища по готвени законодателни изменения;
 • Участие в решаване на юридически казуси;
 • Регулярна отчетност на извършените дейности и статуса на водените дела.

Изисквания:

 • Висше юридическо образование и придобита юридическа правоспособност;
 • Добро познаване на гражданското законодателство /ГПК, ЗЗД, ТЗ,/;
 • Много добра компютърна грамотност (с висок приоритет Excel);
 • Прецизност и отговорност;
 • Умения за работа в екип и комуникативност;
 • Свидетелство за управление на МПС и възможност за пътуване в страната.

Ние Ви предлагаме:

 • Добро заплащане, съобразено с уменията и резултатите Ви;
 • Добър социален пакет;
 • Много добри условия на труд;
 • Възможност за професионално развитие в международна компания.

При проявен интерес от Ваша страна, моля изпратете CV, като отбележите позицията, за която кандидатствате. Изпратените от вас данни ще бъдат разглеждани и съхранявани при стриктна конфиденциалност в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.

Какво ще включват ангажиментите Ви?

 • Ще бъдете Длъжностно лице по защита на данните, като ще следите за спазването на Регламент (ЕС) 2016/679 и на останалите разпоредби за защита на личните данни, ще сте точка за контакт с надзорния орган по защита на данните и в тази връзка ще актуализирате политиките и вътрешните правила на компанията.
 • Ще участвате в специализираната служба по Закона за мерките срещу изпиране на пари като ще следите за съответствието на работните процеси с релевантното законодателство.
 • Ще разглеждате и разрешавате спорове по жалби на потребители.
 • Ще представлявате и защитавате компанията в съдебни дела при извършени злоупотреби от сътрудници, служители, клиенти и трети лица.
 • Ще осъществявате комуникация с външни институции като КЗП, БНБ, ДАНС.
 • Ще осъществявате мониторинг на законодателството и в случай на изменение, ще информирате съответните отдели и ще сътрудничите за извършване на необходимите промени в процеси и документи.

Какви са изискванията за заемане на позицията?

 • Висше юридическо образование;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Познаване на регулациите във финансовия сектор;
 • Организираност и прецизност в работата с документи и данни;
 • Умения за анализ и структуриране на информация;
 • Умения за разрешаване на проблеми;
 • Комуникативност и желание за работа в екип;
 • Опитът на сходна длъжност се счита за предимство.

Какво ще Ви предложи компанията?

 • Възможност за професионално развитие и придобиване на нови знания и умения;
 • Предизвикателна и интересна работа в бързо развиваща се международна компания;
 • Работа в приятелски и динамичен екип;
 • Възможност за дистанционна работа;
 • Фиксирано възнаграждение и атрактивен социален пакет.

Как да кандидатствате?
Ако описаното до тук се отнася до Вас и виждате себе си като ЮРИСКОНСУЛТ – ОТДЕЛ ПРАВЕН И НОРМАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ, е време да изпратите Вашата автобиография.
Изпратените от Вас данни ще бъдат разглеждани и съхранявани при стриктна конфиденциалност в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Ще се свържем само с кандидатите, одобрени по документи.

Специфични задължения:

 • Администриране на дейността по сключване на договори със сътрудници на компанията;
 • Осъществяване на контрол при получаване и разпределение на кандидатури за сътрудници;
 • Изготвяне на възнаграждения на външни сътрудници и на мениджърски екипи от Търговска мрежа;
 • Участие в изготвянето и актуализирането на вътрешнофирмените правила за работа на Търговска мрежа;
 • Съставяне и изготвяне на справки, свързани с планирането и организирането на работата.

Какво очакваме:

 • Завършено висше образование или в степен на придобиване;
 • Организираност и умения за боравене с документи;
 • Добро владеене на английски език е предимство;
 • Опит в работа с бази данни е предимство;
 • Добри компютърни умения - MS Office (Excel, PowerPoint) са предимство.

Ние Ви предлагаме:

 • Фиксирано възнаграждение съобразено със стандартите в сектора;
 • Много добър социален пакет;
 • Система за бонусиране;
 • Индивидуално обучение съобразено с Вашите нива на познания;
 • Динамична работна среда;
 • Работа по локални и международни проекти.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете Вашата автобиография.
Ще бъдат поканени на интервю, само одобрените по документи кандидати. Изпратените данни ще бъдат разглеждани и съхранявани при стриктна конфиденциалност в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.

 

 

За да кандидатстваш за някоя от свободните ни позции изпрати своята автобиография на career@proficredit.bg или попълни формата по-долу, като не забравяй да посочиш към коя позиция имаш интерес: