Facebook Pixel

​ПРОФИ КРЕДИТ България с номинация в Годишни бизнес награди

ПРОФИ КРЕДИТ България с номинация в категория "Инвеститор в обществото"

ПРОФИ КРЕДИТ България беше номинирана в категорията "Инвеститор в обществото" на Годишните награди за отговорен бизнес. Престижните отличия бяха връчени на 26 февруари от Български форум на бизнес лидерите (БФБЛ). 

Компанията беше сред 35-те номинирани в категорията, с кампанията "Детство, споделено със семейство". Проектът цели навременна и пълноценна подкрепа на уязвими деца и техните семейства (биологични, осиновителни и приемни), която да доведе до трайна положителна промяна в живота им. За четвърта поредна година ПРОФИ КРЕДИТ си сътрудничи с Фондация "За нашите деца", с чиято помощ предоставя целево финансови средства на семейства в риск

В рамките на януари 2018 г. компанията задели по 5 лв. за всеки отпуснат кредит, предоставяйки натрупаната сума в края на месеца на фондацията. Към тези средства бяха добавени над 2000 лева, събрани от служители и сътрудници на ПРОФИ КРЕДИТ в рамките на инициативата „Тази Коледа чудесата правите вие“.
Всяка година повече от 1050 деца попадат в социални институции, като над 900 от тях са на възраст под 1 година.

С дарените от ПРОФИ КРЕДИТ България средства, фондацията помага на семейства и деца в риск от раздяла да преодолеят трудностите и да останат заедно.