Правата Ви при подписване на договор за кредит

Всяко физическо и юридическо лице, освен задължения по подписаните от него договори, има и права. Научете какви са правата Ви, когато подписвате договор за заем в тази статия
 

Подписването на договор е важна крачка. Преди да го направите, прочетете и помислете доколко имате реална необходимост от бърз кредит и ще можете ли да погасите кредита в уречения срок. За да сте спокойни във взимането на това важно решение, следва да познавате добре правата си във всеки един етап от този процес.

Законът ви пази

Първо, и много важно, Законът за бързи кредити ви предпазва в периода преди и след подписване на договора. При възникване на проблем, законът ви дава защитни механизми.

Имате право на избор на кредитор

Ако имате повече от едно денонощие, за да вземете решение от кого да изтеглите бърз заем, запитайте няколко компании и сравнете внимателно офертите. Бързането не е основание да пренебрегнете проучването на поне 3 компании. Ако те са изготвени с различни параметри, изискайте липсващите. Например, в едната оферта можете да имате бонус под формата на отложена първа вноска, а в другия - възможност да изплатите предсрочно без наказателна такса.
Европейският информационен формуляр за потребителския кредит е стандартизиран и би следвало да ви даде достатъчен набор от данни за сравнение. Ако не ви го предоставят, изискайте го сами.
Едва, когато сте получили пълния набор от информация, сравнете условията и направете избора си!

Съхранявайте договора си!

Имате право на отказ от подписа си в 14-дневен срок

Ако сте подписали договор за заем, но изпитвате несигурност и съмнение можете да се откажете от него. Евентуално би ви се наложило да платите такса за административното обслужване за прекратяване на заема и натрупата лихва за периода. Разбира се, и цялата сума на отпуснатия бърз кредит.
Не е възможно да се откажете от договора, ако заемът е за сума по-малка от 400 лв. и за срок, по-кратък от 3 месеца. В случай че сте получили одобрение онлайн или по телефона, то и при тези обстоятелства имате възможност да се откажете от договора.  

Имате право да погасите кредита предсрочно

Важно е да знаете, че договорът, който подписвате при тегленето на бърз кредит, винаги трябва да съдържа част, описваща вашите права. В нея трябва да се съдържа и информация за това какви са условията, при които можете да погасите кредита предсрочно.

Имате право да погасите изцяло бързия заем без да дължите наказателна лихва

Но внимавайте, тъй като компаниите са в правото си да ви начислят друг вид такси, свързани  с цялостното погaсяване на заема.

Договорът си е договор

Ако все пак се възползвате от отпуснатата сума по бърз кредит, то следете за редовното плащане на вноските си. Дори да имате проблем с плащането навреме, информирайте финансовата институция, не крийте подобна информация.

В обобщение - четете внимателно договора, не бързайте, не подписвайте празни бланки, доверявайте личните си данни само на служители на кредитната институция!