Над 50% от българите разчитат на финансова помощ от родителите си

Всеки осми българин дори живее с тях


Колкото и да порастваме, винаги ще останем деца за нашите родители. В това няма нищо лошо, но на някои деца им е твърде трудно да се отделят от родителския покрив и грижи, и предпочитат да останат да живеят с мама и тате доста по-дълго от чакваното. Оказва се, че всеки осми българин живее с родителите си, а доста повече са тези, които дори след напускането на родния дом, продължават да търсят и разчитат на финансова подкрепа от родителите си.

По този показател, а именно "желана финансова подкрепа от родители", изпреварваме в класацията страни като Полша (31%),  Чехия (33%) и Словакия (42%), показва международно проучване на един от лидерите на пазара на бързи кредити.

Петдесет и три процента от порасналите деца в България (над 18 години) разчитат на финансовата подкрепа на родителите си, показва международно проучване на компаниите ПРОФИ КРЕДИТ. Другa една пета получават пари от баба и дядо. Българите обикновено разчитат на тази подкрепа до 22-рата си годишнина, но всеки осми възрастен българин живее с родителите си (13%). 

Заедно с порасналите си деца най-често живеят родителите с по-високи доходи и разведените. Финансова подкрепа Профи КредитПовече от половината от ползващите услугите на „модела мама” са мъже (58%), като по-голямата част от порасналите деца, които живеят с родителите си, работят, показва проучването на ПРОФИ КРЕДИТ. Докато в България пълен хладилник и обслужване от мама се нрави на 12% от хората, в Полша те са почти една пета (19%), в Чехия общо домакинство с родителите споделя всеки шести (17%), а в Словакия всеки седми пораснал потомък (14%). 

Повече от половината българи са сигурни, че родителите ще се погрижат за тях. Друга една пета могат да разчита на баба и дядо. В Словакия с родителите си живеят 42% от децата над 18 години, а в Полша – 31%. Обикновено родителите във всички страни престават да подкрепят финансово децата си около 23-тата им година, когато завършат образованието си или си намерят работа, сочи проучването на ПРОФИ КРЕДИТ. 

Част от причината за по-дълъг съвместен живот с родителите си в посочените страни е икономическата ситуация, в която се намира страната. Разбира се, значителен фактор са и цените на наемите на недвижимите имоти. Много млади хора предпочтат да започнат работа и да живеят с родителите си, вместо да отделят значителна част от доходите си, за да заплащат наем за дружо жилище.

Българите са най-щедри към родителите си

Цял живот на финансовата подкрепа на родителите си разчита всеки десети поляк, 8% от чехите и 4% от словаците. В България доживотната рента от родителите не е на мода. Точно обратното –  28% от българите се грижат за остарелите си родители, което е най-високият процент от всички наблюдавани страни. Оказва се, че по родните ширини умеем да се отбллагодаряваме за подкрепата, дадена ни от мама и тате в младежка възраст.

В Чехия редовно дават пари на майка си или баща си едва 12% от хората, в Словакия изпращат част от заплатата си на родителите 16% от хората, а в Полша – 23%, като сумата, с която ги подпомагат е най-високата от четирите страни (174 евро). Според проучването на ПРОФИ КРЕДИТ, средната сума, с която порасналите деца подкрепят родителите си в България е 152 лв. (78 евро). Най-често за родителите си се грижат хората с по-високи доходи или необвързаните.

„Факт е, че както порасналите българи разчитат да вземат пари на заем от родителите си в най-голяма степен в сравнение с другите изследвани държави, така и родителите в България са най-обгрижвани финансово от своите деца. Причините за това са свързани както с икономическата ситуация в страната, така и с вековните патриархални традиции на нашето общество, които все още се запазват в нашето съвремие,“ отбелязва Боряна Пашева, директор на отдел „Маркетинг“ в ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД.

И все пак тенденцията сочи, че процентът на родните младежи, живеещи с родителите си, значително намалява през последните 5 години. Статистиката е особено оптимистична в тази насока в по-големите населени места в страната. В по-малките градове и села, младите хора продължават да живеят в родното жилище с родителите си или баба и дядо.