Facebook Pixel

Какво е ГПР и как може сами да го изчислите?

Разберете какво означава ГРП (Годишен процент на разходите) и как сами да го изчислите, само в няколко лесни стъпки


Може би вече сте попадали на термина ГПР – прочели сте го някъде или сте го чули в реклама за кредити по радио и телевизия. Дори и да не е така, ако настъпи момент, в който се наложи да влезете в отношения с кредитна институция, то със сигурност ще чуете този термин. Преди да предприемете каквито и да е действия с вашите пари, е добре да сте подготвени и да сте наясно със съкращенията, които финансистите използват, за да сте уверени, че правилно разбирате предложените от тях условия. 
Съкращението ГПР означава годишен процент на разходите и пoĸaзвa дeйcтвитeлнoтo ocĸъпявaнe нa вceĸи eдин ĸpeдит, ĸaтo ĸъм лиxвeния пpoцeнт пo ĸpeдитa ce дoбaвят вcичĸи ocтaнaли paзxoди, нacтoящи и бъдeщи, cвъpзaни c нeгo, които могат да бъдат. Ето какво включва в себе си:
 
Лихви;
Комисионни за одобрение, обработка и застраховане на кредита;
Възнаграждения от всякакъв вид;
 
Следете дали в ГПР е включена застраховка, тъй като тя е един от основните разходи, които влизат във формирането му. Понякога включването ѝ умишлено се изпуска и е важно да проверите дали това е така. 
 
Важно е да знаете, че в ГПР не се включват допълнителните лихви, които могат да се начислят, в случай че кредитополучателя не спазва установените договорни отношения и закъснява с внасянето на вноските по кредита. Затова трябва да бъдете особено внимателни и да не просрочвате изплащането на вноските. В годишния процент на разходите не е включена и таксата за предсрочно погасяване на задълженията. 
 
Внимавайте и следете дали лихвеният процент е обявен като плаващ. В случай, че е така, има риск ГПР да се промени във времето на изплащане на кредита. ГПР има и зададен таван по закон - не може да надвишава 50 % от получената сума по кредита.

Как се изчислява ГПР?

Създаден е стандартен метод, по който се изчилсява ГПР и е добре всеки бъдещ потребител на кредит да се запознае с него, за да може лесно да съпоставя офертите от различните финансови институции. За да са коректни резултатите, винаги трябва да се сравняват ГПР на кредити с еднакви условия, т.е. еднаква сума, срок и валута. Колкото по-нисък е годишният процент на разходите, толкова по-изгоден е кредита за вас. 

Стъпки за изчисляване на ГПР:

1. Калкулирайте сумата от всички лихви, изплатени през целия срок на кредита и всички допълнителни такси. 
2. Полученият резултат разделете на броя на дните, за които ви е отпуснат кредита. Ако кредитът е в рамките на 10 години, например, то броят на дните е 3,650 (10 х 365). Това ще ви даде дневната стойност на разходите по заема. 
3. Умножете получения резултат в стъпка 2 по 365 дни и ще получите годишната ставка. 
4. Умножете получения резултат в стъпка 3 по 100 и това на практика ще бъде размера на ГПР по вашия кредит. 
 
Ако се затруднявате в изчисляването на ГПР, потърсете в информационни сайтове за лични финанси калкулатор за тази стойност. Можете да ползвате такъв тип калкулатори и, за да проверите изчисленията си. 
 
Важно е да четете внимателно условията по кредита си и да питате за всички допълнения, които биха могли да са включени, но не откривате в текста.