Facebook Pixel

Как да защитим личните си данни?

Ето няколко съвета за това как можете да защитите личните си данни


Темата за злоупотреба с лични данни, след хакването в НАП, ще се обсъжда дълго време. За нашата лична сигурност обаче е важно да знаем основни неща, за да сме спокойни и да не се притесняваме излишно спекулира ли някой с личните ни данни.

За тази цел е добре да следваме препоръките, идващи от експертите по сигурност, право и финанси.

Нека първо изясним какво трябва да се разбира под термина "лични данни". Лични данни са всяка информация, която може да доведе до разпознаване на конкретен човек и това включва не само ЕГН и лична карта. Към лични данни спадат и данните, които могат да доведат до установяване на физическа, психологическа, икономическа, социална и културна самоличност на всеки от нас. Такива могат да бъдат - снимка, адрес на електронна поща, телефонен номер, информация за кредитна карта, IP адрес, информация в социалните мрежи, документите, свързани с получено образование, натрупан трудов стаж или такива, касаещи здравословното ни състояние.

ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО БОРАВЕНЕ С ЛИЧНИ ДАННИ

 • Внимавайте с и-мейли и телефонни обаждания, които изискват ваши лични данни като име, рождена дата, ЕГН, потребителска парола за и-мейл или други. Често това са фалшиви съобщения или обаждания, с цел измама. Фирми, банки и институции нямат практика да изпращат подобни е-мейли, както и и-мейли с приложени файлове, във формати rar или zip.
 • Следете за домейна, от който получавате подобни съобщения - дали е същият, който обичайно се използва за комуникация с фирмата/институцията, и дали е този домейн, който е посочен на техния сайт.
 • Редовно следете транзакциите по сметките си. Преглеждайте внимателно своите потвърждения на поръчки, банкови извлечения и извлечения от кредитни карти.
 • Актвирайте известия (sms или имейл) за движения по банковата ви сметка.
 • Активирайте известия (sms или имейл) за движение по имотните ви партиди в Имотния регистър.
 • Активирайте известия за движение по партидите на ваши юридически лица в Търговския регистър.
 • Сменете пароли, кодове и електронния си подпис, ако подозирате, че е имало злоупотреба с личните ви данни.
 • Ако имате притеснения, че някой може да използва личните ви данни, за да продаде имот или автомобил,  бихте могли да активирате SMS известяване за сделки с ваши имоти – услуга, предоставяна от Агенция по вписванията. Адресът, на който може да направите това е следния: http://sms-imot.registryagency.bg/.
 • В незаконно разпространените към момента данни от пробива на НАП няма информация за изтичане на персонални идентификационни кодове (ПИК). Въпреки това е препоръчително да смените своя ПИК. Това става безплатно в портала за електронни услуги на приходната агенция - https://inetdec.nra.bg/eservices.html или в произволно избран от Вас офис на НАП.
 

Ако пък подозирате, че има неправомерно обработване на ваши лични данни от даден администратор, то може да подадете жалба към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), като задължително в нея трябва да посочите:
 • Данни за вас: имена, адрес, телефон и e-mail за връзка. Анонимни жалби не се разглеждат.
 • Естество на искането: защита на нарушените ви права по Закона за защита на лични данни.
 • Друга информация/документи, ако имате съотносими такива с жалбата ви.
 • Дата и подпис.
Ако жалбата е подадена по електронна поща, тя трябва да бъде подписана с електронен подпис. В рамките на месец от подаването на жалбата, ще получите информация от КЗЛД относно предприетите от нея действия по вашия сигнал.
Банките и финансовите институции работят с повишено внимание след изтичането на данни от НАП. Проверката на личните данни, посочени в договорни документи и сверяването им с лицето и личната му карта са задължителни. Важно е и самите граждани да са мнителни към институциите, да проверяват тяхната легитимност и дали отговарят на стандартите за защита на личните данни.

ПРОФИ КРЕДИТ България е регистрирана небанкова финансова институция в БНБ от 2010 г. Политиката на компанията за обработка на лични данни е приведена в съответствие с изискванията на Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета за защита на личните данни, както и изискванията на националното законодателство в областта на защита на личните данни (GDPR).

Следете регулярно известията, които получавате, за да сте спокойни за личните си данни.