Как да печелим от спестените си пари?

Предлагаме Ви няколко варианта, чрез които да увеличите печалбата от собствените Ви спестявания


Спестовността е един от най-добрите начини за повишаване на стандарта на живот в наши дни. В определен момент, обаче, спестените пари стават достатъчно, за да започнете да си задавате въпроса как най-разумно да се отнесете с тях. Всеки знае, че ако държи парите си затворени в касичка или пъхнати под дюшека, те са заплашени от кражба и не носят никаква доходност. Когато узреете за идеята да инвестирате събраните средства, първо трябва да си отговорите на няколко въпроса:
  1. Какъв риск искам да поема?

Различните инвестиции вървят ръка за ръка с различна степен на риск да загубите инвестираните средства. Естествено, колкото по-голяма е потенциалната доходност на инвестицията, толкова по-голям е рискът от загуба. За жалост, едновременно сигурна и доходна инвестиция няма.
 
  1. С какъв срок да бъде инвестицията?

Ако можете да се лишите за по-дълъг период от спестените средства и те не участват пряко във финансовия ви „буфер“, който трябва да поеме изненадващи разходи, можете да планирате дългосрочни инвестиции, които могат да бъдат по-печеливши.
 
  1. Директно ли ще инвестирате или чрез инвестиционен посредник?

Инвестиционните посредници получават високи комисионни за услугите си, но могат да предоставят ценния си опит и в редица случаи да ви предпазят от грешки, които можете да допуснете при самостоятелно инвестиране.
След като уточните как ще инвестирате остава да изберете в какво да насочите спестените средства. Ето няколко от най-популярните форми на инвестиция от физически лица.
  • Банков депозит. Съхраняването на спестяванията в банката е може би най-разпространения начин за инвестиране. Вие предоставяте определена сума на банката, която се използва за отпускане на кредити на други клиенти. За депозираната сума получавате сигурност и месечен дивидент в размер на процент от предоставените на банката средства. Икономическата среда в момента е довела нивата на лихвите по депозитите до толкова ниски нива, че доходността е почти нулева и в повечето случаи приходът от лихва не може да покрие месечните такси за обслужване на депозитната ви сметка. За да изберете банката, на която да поверите парите си можете да направите проучване онлайн или да потърсите съвет от финансов консултант.
  • Имот. Покупката на имот се смята едновременно за възможност да предпазите спестяванията си от обезценяване в резултат на инфлация и възможност да спечелите след време, като продадете имота на по-висока цена. При избора на имот трябва да се съобразите с редица фактори – качество на самия имот, разположението му и възможностите за бъдеща продажба. Например, ако купувате апартамент в слабо застроен квартал, трябва да предвидите как ще се развие кварталът, как ще се промени търсенето – дали ще става все по-привлекателен или точно на обратно. В редица квартали на големите градове се наблюдава отлив на купувачи заради сериозно презастрояване или неуредена инфраструктура. При избора си на имот можете да сравнявате обяви от редица сайтове за покупко-продажба на имоти или да се обърнете за помощ към лицензирана агенция за имоти. Ако откриете наистина изгоден имот, но с цена над възможностите ви, преценете дали си заслужава да потърсите пари на заем или дори да изтеглите кредит, за да го придобиете. 
  • Акции и фондове. Инвестицията в акции ви дава възможност да печелите по два начина – като получавате дивиденти от закупените акции или като продадете акциите си на цена, по-висока от цената, на която сте ги придобили. За жалост няма еднозначен отговор на въпроса кога да купите и от кой бранш акциите са най-доходоносни. Търговията с акции е изключително динамична и изисква сериозно внимание при избора на стратегия. Друга особеност на търговията с акции е, че задължително трябва да ползвате услугите на лицензиран инвестиционен посредник. Можете да проверите лиценза на избрания от вас посредник или търговска банка на сайта на Комисията за финансов надзор. След като изберете своя брокер, той може да ви предостави платформа, през която лично да управлявате инвестицията си.
  • Злато Златото е една от най-лесните и сигурни дългосрочни инвестиции, които можете да направите. Не случайно централните банки по цял свят продължават да държат огромни количества златни резерви. Скъпоценния метал е може би единственият тип инвестиция, чиято възвръщаемост не страда в периоди на висока инфлация. Това е така, защото през годините златото се е доказало като най-надеждната форма на разменна монета. Защо е така? Защото е благороден метал, който е изключително издръжлив и рядък, труден за фалшифициране, но същевременно и лесно делим (може да бъде оформен в парични единици като монети) и съответно преносим. Комбинацията от тези характеристики гарантира, че стойността на златото остава стабилна във времето.
  • Държавни ценни книжа. За разлика от златото, имотите и в много случаи борсово-търгуваните фондове (освен ако не изплащат дивиденти), държавните ценни книжа са инвестиция, която ще ви подсигури редовен доход без да трябва да продавате самия актив. Когато купите държавни ценни книжа, вие на практика давате парите назаем срещу което получавате лихва на определени интервали (1 година, 5 години или над 5 години, в зависимост от срока на емисията). Държавните ценни книжа се считат за безрискова инвестиция, тъй като са гарантирани от държавата, а фалитът на държава е малко вероятен. Логично, доходността им е ниска, както може да се очаква от инвестиция, при която не поемате никакъв риск. Държавни ценни книжа можете да търгувате лично или чрез инвестиционен посредник.
  • Криптовалута. Съществуват основно два начина да се сдобиете с криптовалута. Първият начин е така нареченото „копаене“. Процесът на копаене включва съставяне на скорошни трансакции в блокове и опит за решаване на труден изчислителен пъзел. Компютърът на потребителя, който първи реши пъзела, поставя следващия блок в блоковата верига и получава възнаграждение. За разлика от съвсем началните години на криптовалутите (и по-конкретно на Биткойн), когато „копаенето“ ставаше и с обикновени компютри, в днешно време това става със специализирани машини. Вторият начин да се сдобиете с желаната криптовалута (Биткойн, Етер, Лайткойн, Рипъл или друга) е да си купите от някоя специализирана борса за криптовалути. На борсата правите своята заявка за тип валута, количество, желана цена и срок за реализация на сделката и изчаквате резултата. Основният риск при криптовалутите е кражба, тъй като въпреки сигурната си структура, криптовалутите все още не са застраховани от хакерство.
В случай, че имате възможност да инвестирате по-голяма сума, разделете я и инвестирайте в различни форми. Това ще ви гарантира, че дори някоя от инвестициите ви се окаже губеща, няма да понесете единствено загуби. Освен това, с времето ще оцените коя инвестиция е по-печеливша и ще можете да прехвърлите средства от една към друга форма. При всички случаи ще съберете ценен опит, който да използвате в бъдеще.