Facebook Pixel

Добрата Ви кредитна история помага на роднини

Вашата кредитна история би могла да окаже влияние при отпускането на бърз кредит на роднина. Научете как 


В наши дни почти всеки от нас прибягва поне веднъж в живота си до заем от банка и/или небанкова финансова институция. Затова е редно да знаем какво представлява и защо е важно да поддържаме добра кредитна история.

Какво е кредитна история?

Кредитната ви история започва да се пише от момента, в който изтеглите първия си заем. В нея има информация както за текущото състояние на кредитите, така и за това как са били обслужвани задълженията пет години назад, в случай че имате такива. В нея е отразено дали сте плащали коректно или сте имали забавяния по изплащането на вашия кредит. Въз основа на кредитната история, както вашата, така и на вашите близки, финансовите институции правят кредитна оценка на всеки кандидат за заем и преценяват дали той ще може да обслужва кредита, за който кандидатства.

Защо е важно да имаме добра кредитна история?

Поддържане на добра кредитна история свидетелства, че сте коректни и лоялни в отношенията си с финансовите институции. Това би ви помогнало в много ситуации.

  • Всеки път, когато кандидатствате за ипотечен и/или потребителски кредит, добрата ви кредитна история ще ви помогне да получите по-добри условия по заявения от вас заем. 
  • Поддържането на добра кредитна история е от значение и за вашите близки. При кандидатстването за кредит се изисква декларация за свързаност, в която са посочени свързаните лица като съпруг, роднини, работодател, работници, съдружници и всички, с които имате финансови отношения. Промените във финансовото състояние, както и кредитната история на всяко от свързните лица могат да се окажат решаващи за отпускането на заем.
  • При добра кредитна история на вашите близки, вие бихте могли да се възползвате от предимства при отпускане на желания заем.
  • Ако се нуждаете от заем за успешно стартиране на собствен бизнес, вашата индивидуална кредитна история ще окаже влияние върху преценката на финансовата институция дали да ви отпусне исканите от вас средства.
  • Кредитната история е важна и за работодателите. В наши дни много от тях проверяват кредитното досие на бъдещите си служители. Това означава, че лоша кредитна история може да се окаже спънка и по пътя ви към желаната работа.
Преценявайте внимателно ситуациите, в които имате нужда от пари на заем и възможностите да ги върнете. Доброто планиране ще ви позволи да градите положителна кредитна история, както и да изплащате вноските си спокойно всеки месец.