Facebook Pixel

Как да планирате и организирате връщането на служителите в офиса?

С отшумяването на пандемията от COVID-19 и постепенното отпадане на рестриктивните мерки, завръщането към обичайния работен процес е неизбежно за много служители и бизнес сфери.  Мениджърите са изправени пред предизвикателството как да организират връщането на хората в офиса, така че да се поддържа безопасността и да се използват ефективно всички ресурси.
За да се гарантира успешния преход от дистанционна работа към редовен работен режим е необходимо да се следват няколко основни правила:

Управлявайте броя на служителите
Големият обем служители, които се връщат на споделено работно място, представлява риск за разпространението и заразяването с вируси. Управлението на броя на работниците ще бъде изключително важно за защитата на здравето на работното място. Колкото по-голям е броят на служителите, толкова по-голям е и рискът. Именно заради това е добре да планирате поетапно връщане или организиране на работата в офиса на смени.
 
Поддържайте възможност за дистанционна работа
Препоръчително е работодателите да продължат още известен период от време, а защо не и да въведат за постоянно,  възможността за работа от вкъщи.  Тази мярка е особено важна за хора, които попадат в рисковите групи – по-възрастни служители, хора с хронични заболявания, родители на малки деца. Според направени проучвания през последните няколко месеца, голяма част от фирмите споделят, че работата от разстояние не се е отразила негативно на ефективността и качеството на предлаганите от тях услуги.

Следете постоянно санитарно-здравните наредби и актуализирайте мерките, които организацията прилага за опазване здравето и безопасността на служителите. Спазвайте и прилагайте стриктни мерки за дистанция и дезинфекция на работното място. Осигурете на служителите си безопасна работна среда. Важно е те да се чувстват сигурни на работното си място, за да бъдат мотивирани, фокусирани и максимално продуктивни.

Реорганизирайте работното пространство
Необходимостта от социално дистанциране налага споделените офис пространства да бъдат преподредени и със сигурност ще доведе в глобален план до преоценка на концепцията за отворения офис. Ефективен начин за създаването на физическа бариера между работните места е разреждането на бюрата и/или поставянето на плексигласови плоскости. Също така е необходимо да бъде създадена организация за ползване на асансьорите и стълбите, разделяне на входовете и изходите в бизнес сградите, както и да се ограничи достъпа и движението на доставчици и външни посетители в офисната среда.

Поддържайте редовна комуникация със служителите
За голяма част от хората, които са били далече от работните си места в продължение на седмици или месеци, връщането към работно ежедневие в офиса ще бъде свързано с известен стрес и безпокойство. Поддържането на добра и регулярна комуникация е от решаващо значение за успешен работен процес, така че използвайте всяка възможност да поддържате връзка с колегите и екипите си. Това ще внесе успокоение и сигурност у служителите за бъдещото на организацията и тяхната роля в нея. Бeз съмнение безпрецедентната световна здравна криза ще се отрази трайно върху работните процеси и фирмената култура.  Връщането към нормалния начин на живот и работа ще бъде предизвикателство, както за персонала, така и за ръководството на голяма част от фирмите. От всички нас зависи тази адаптация да протече по възможно най-безболезнения за хората начин и успешно да мобилизира обществото за бързо възстановяване на всички икономически сектори.