Facebook Pixel

Новини

Информация за ПРОФИ КРЕДИТ България

ПРОФИ КРЕДИТ България за първи път с лектор във форума „Шумът на парите“

Дата: 2017-06-07 17:04:31

В панела Банкови и небанкови финансови институции, секторът на небанковите финансови институции беше представляван от Ирина Георгиева, управител и заместник изпълнителен директор на ПРОФИ КРЕДИТ Б....

Още