Кредити срещу обезпечение с недвижим имот


ПРОФИ КРЕДИТ България винаги се стреми да отговоря на нуждите и очакванията на своите клиенти. Водени от тази цел разработихме своя нов продукт – кредит с обезпечение ипотека върху недвижим имот.
 
Ипотечен кредит „Уют“ е подходящо решение, когато имаш нужда от по-голяма сума пари на заем, при по-изгодна лихва и по-дълъг срок на изплащане, в сравнение с потребителските ни кредити. Отпускаме го на физически и самоосигуряващи се лица, които притежават собствен имот.
 
 Кредитът е нецелеви и можеш да го използваш за:
 • финансиране на покупки за дома  
 • ремонт или обзавеждане на жилище
 • рефинансиране на кредити
 • развитие на собствен бизнес и всички други твои планове

 Можеш да кандидатстваш, ако притежаваш:
 • Валидна лична карта  
 • Официално доказуеми регулярни доходи от трудов, граждански договор или от пенсия  
 • Собствен имот, с който да бъде обезпечен кредитът

 Основни параметри:
 • Размер на кредита – от 8 000 до 50 000 лева
 • Срок – от 1 до 8 години
 • Обезпечение - ипотека върху напълно завършени и въведени в експлоатация имоти 
 • Фиксирана лихва за целия период на кредита
 • Изплащане на равни месечни вноски

 Как да получиш кредита?
 • Ще изплатим главницата по кредита чрез превод по предоставената от теб банкова сметка. 

 Как да изплащаш месечната си вноска?
 • Във всеки клон на Easy pay
 • Чрез Cash terminal устройство (налично и в офисите на компанията)
 • Чрез банков превод, както и чрез директен дебит от твоята банкова сметка

 Сметки за погасяване на дължима сума при банков превод:
 • За Алианц Банк България АД - IBAN: BG50BUIN95611000316183
 • За Алианц Банк България АД - IBAN: BG31BUIN95611000497818
 • За Банка ДСК АД - IBAN: BG92STSA93000021969419
 • За Банка ДСК АД - IBAN: BG82STSA93000022726781
 • За Юробанк България АД (Пощенска банка) - IBAN: BG94BPBI79401057379002


Представителен пример:

Размер на кредита: 20 000 лева; Срок на кредита: 96 месеца; Месечна вноска: 450.76 лв.; Фиксиран ГЛП: 22.5%; ГПР: 28.22%.
Обща дължима сума: 43 272.96 лв.
Еднократно удържана от отпуснатата главница такса Кредитно досие и допустимост на обезпечението: 1168 лв.
Еднократно удържана от главницата застрахователна премия по Застраховка Имущество към Уника АД: 244.80 лева.
Възможни допълнителни разходи по кредита, които не са включени в общите разходи:  Нотариална такса за учредяване на договорна ипотека, Такса за вписване на договорна ипотека и Такси за издаване на изискуемите от кредитора документи.
Примерът е за кредит, който се обезпечава с ипотека върху недвижим имот и е за параметри на продукта Ипотечен кредит „Уют", с кредитор ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД. Персонална оферта за кредит ще бъде предложена на всеки клиент на база личната му платежоспособност и нужди. 
Ипотечен кредит „Уют“ се предлага в български лева на клиенти, чиито доход е в левове. Поради това обменният курс на чуждестранна валута не е относим към кредита.
 


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОГОВОРИ ЗА КРЕДИТ, ОБЕЗПЕЧЕНИ С НЕДВИЖИМ ИМОТ (ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ)

Повече информация за този вид кредит може да получиш на телефон 070017011 или във всеки от нашите офиси.