Facebook Pixel

Планинска застраховка

Планинската застраховка на УНИКА ти осигурява защита и спокойствие, докато се наслаждаваш на любимите си занимания в планината с цени започващи от 30 лева за цяла година.

Тя се използва при спортна или туристическа дейност в планината, както и при упражняване на хоби, в това число и екстремно. Териториалното покритие на застраховката е само на територията на Република България в планинските райони, в които има обслужване от Планинската спасителна служба (ПСС).

Вземи за срок от 1 ден до 1 година. 
 

Защо планинска застраховка?

 • Видове застраховка: Индивидуална, семейна и групова
 • Изплащане на обезщетение при настъпване на застрахователно събитие
 • Бързо и лесно сключване изцяло онлайн
 • Комплексна защита при злополука
 • Бърза ликвидация при събитие
 • Гъвкавост при избор на застрахователни покрития и срок
 • Изгодни цени - премията за цяла година започва от 30 лева
 • Отлична комуникация при застрахователно събитие с ПСС
 • Покритие при практукуване на екстремен спорт или хоби в планината
 

 

Какво се покрива от планинска застраховка?


 Медицински разноски

 Спасителни разноски

 Трайна загуба на работоспособност

 Разходи за евакуация

 Смърт от злополука

 Разходи за репатриране 

Отстъпки


При сключване на семейна или групова Планинска застраховка
 • Семейства – 25% отстъпка от цената
 • Групи – до 30% отстъпка от цената в зависимост от размера на групата

Информационен документ за застрахователния продукт

 
Преддоговорна информация
Преди да сключите застраховката е необходимо да се запознаете с преддоговорната информация по чл. 325 от Кодекса за застраховането.
 • ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД е застрахователен агент, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. България 49, бл. 53 Е, вх. В
 • ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД е вписано в регистъра на застрахователните агенти по чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за Комисията за финансов надзор. Регистърът е достъпен и на официалната интернет страница на Комисията за финансов надзор - www.fsc.bg
 • ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД, пряко или чрез свързани лица, не притежава повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или капитала на застраховател. 
 • Застраховател или предприятие майка на застраховател, пряко или чрез свързани лица, не притежава повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или капитала на ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД.
 • Ползвателите на застрахователни услуги и другите заинтересовани лица могат да подават жалби  срещу ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД като застрахователен агент на адреса на агента, посочен по-горе, както  и чрез попълване на електронна форма, достъпна на https://proficredit.bg/oplakvaniya/
 • Ползвателите на застрахователни услуги и другите заинтересовани лица могат да подават жалби пред Комисията за финансов надзор и други държавни органи, съобразно действащото българско законодателство.  Извънсъдебно уреждане на спорове се извършва чрез подаване на жалба пред ЗК „УНИКА Живот“ АД (правилата за разглеждане на жалби са достъпни на www.uniqa.bg), както и по другите разрешени от българското законодателство способи за извънсъдебно разрешаване на спорове. 
 • ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД има договорно задължение да извършва застрахователно посредничество за ЗК „УНИКА Живот“ АД и ЗК „УНИКА“ АД. В тази връзка ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД не предоставя съвет по чл. 325а, ал. 5 КЗ относно предложения застрахователен продукт.
 • ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД действа от името и за сметката на ЗК „УНИКА Живот“ АД и получава комисиона за застрахователното агентство, която е включена в застрахователната премия и се формира в съответствие с изискванията на Кодекса за застраховане. Независимо от вида на комисиона качеството на предложената услуга не се променя.