Годишни отчети

ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД

На тази страница можете да се запознаете с годишните отчети на ПРОФИ КРЕДИТ България,


като първият публичен отчет е от 2007-ма година. Отчетите на небанковата финансова иституция, занимаваща се с предлагането на бързи кредити, включва основни икономически показатели, сред които брой предоставени заеми, заеми за физически лица, както и кредитиране на физически лица и фирми, управление на риска и други. Информацията включва и доклад на независим одитор. 

С пълната информация относно годишните отчети на ПРОФИ КРЕДИТ България, част от ПРОФИ РЕАЛ ГРУП, можете да се запознаете в по-долните редове и активни линкове. 

Годишен отчет 2015 г.

Годишен отчет 2014 г.

Годишен отчет 2013 г.

Годишен отчет 2012 г.

Годишен отчет 2011 г.

Годишен отчет 2010 г.

Годишен отчет 2009 г.

Годишен отчет 2008 г.

Годишен отчет 2007 г.