Facebook Pixel

Оплаквания

През формата по-долу можеш да подадеш своите оплаквания към нас

Твоето мнение е важно за нас и ще бъде използвано за подобряване на услугите, които предоставяме на клиентите

Данни за лицето подало жалбата / сигнала:

Пълен адрес

Допълнителна информация

Срещу кого се подава жалбата (сигнала)

Офис на ПРОФИ КРЕДИТ

Оплаквания и искания на жалбоподателя